Oznamy, TRETIA PÔSTNA NEDEĽA, 4.3. – 10.3. 2024


Liturgický kalendár

 • Štvrtok 7. marec: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
 • Nedeľa 10. marec: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – NEDEĽA RADOSTI (LAETARE).


Oznamy

 • V túto nedeľu sa koná farská zbierka na opravu Baziliky. Srdečne ďakujeme za každý milodar a Pán nech žehná všetkých darcov.
 • Počas prázdnin osobitné sväté omše pre prvoprijímajúce deti a birmovancov nebudú. Ani stretnutie nad Božím slovom v stredu.
 • Krížová cesta v Bazilike sa koná v piatok o 17:45 pred svätou omšou. Toho týždňa bude venovaná modlitbám za rodiny. Preto pozývame rodiny a deti, aby sa zapojili do tejto krížovej cesty.
 • Tradičná krížová cesta na Kalvárii sa koná v nedeľu o 15:00. Modlitby a zamyslenia vedú rôzne trnavské spoločenstvá.
 • V opravenej farskej budove na Nám. Sv. Mikuláša č. 11 (bývalý internátik) je možnosť ubytovania pre kresťanských študentov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na farskom úrade.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan