Služba chorým a zomierajúcim

V prípade potreby zaopatrenia zavolajte kňazovi na tel. číslo 0903 106 426 alebo sa zastavte za kňazom po sv. omši.