Svätá spoveď

Pravidelné spovedania

Pondelok: 15:30 - 16:00                           18:00 - 18:30

Utorok:     15:30 - 16:00                           18:00 - 18:30

Streda:     15:30 - 16:00                           18:00 - 18:30

Štvrtok:    15:30 - 16:00                           18:00 - 18:30

Piatok:     15:30 - 16:00                            18:00 - 18:30

Sobota:     9:30 - 10:00                            18:00 - 18:30

Sezónne spovedania (1.7. - 31.8.)

Pondelok: 18:00 - 18:30

Utorok:     18:00 - 18:30

Streda:      18:00 - 18:30

Štvrtok:    18:00 - 18:30

Piatok:      18:00 - 18:30

Sobota:     18:00 - 18:30