Bazilika sv. Mikuláša

Pravidelné bohoslužby

Pondelok: 16:00, 18:30

Utorok: 16:00, 18:30

Streda: 16:00, 18:00

Štvrtok: 16:00, 18:30

Piatok: 16:00, 18:30

Sobota: 10:00 (mariánska), 18:30

Nedeľa: 7:30, 9:00 (latinská), 10:30, 12:30 (gréckokat. liturgia - ukrajinská), 18:30

Sviatok v deň pracovného pokoja: 7:30, 9:00, 10:30, 18:30

Sviatok v pracovný deň: 16:00, 18:30

Sezónne bohoslužby (1.7. - 31.8.)

Pondelok: 18:30

Utorok: 18:30

Streda: 18:30

Štvrtok: 18:30

Piatok: 18:30

Sobota: 10:00 (mariánska), 18:30

Nedeľa: 7:30, 10:30, 12:30 (gréckokat. liturgia - ukrajinská), 18:30

Sviatok v pracovný deň: 18:30

Prikázané sviatky v dňoch pracovného pokoja

    • podľa aktuálnych farských oznamov

Zapisovanie úmyslov svätých omší v prípade voľných termínov prebieha v sakristii baziliky v utorok po večernej sv. omši.