Pohreb

V prípade, že by ste chceli katolícky pohrebný obrad v Trnave, príďte v úradných hodinách na farský úrad. Prineste si so sebou list o prehliadke mŕtveho. V prípade, že sa Vám nedá prísť v úradných hodinách, oslovte kňaza po večernej sv. omši, alebo zavolajte na mobil 0903 106 426.

Ak bude aj rozlúčkový príhovor, rečníka si zaobstarajú pozostalí. Pri nahlasovaní pohrebu to treba oznámiť.