Kostol sv. Heleny

Pravidelné bohoslužby:

Pondelok: 6:15

Utorok: 6:15, 17:00 (sv. liturgia)

Streda: 6:15, po skončení adorácia do 16:00

Štvrtok: 6:15, 17:00 (sv. liturgia)

Piatok: 6:15

Sobota: 6:15

Nedeľa: 8:00, 10:00 (sv. liturgia)

Sviatok v deň pracovného pokoja: 8:00, 10:00 (sv. liturgia)

Sviatok v pracovný deň: 6:15, 17:30 (sv. liturgia)

Prikázané sviatky v dňoch pracovného pokoja:

    • podľa aktuálnych farských oznamov

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pred sv. omšou (cez týždeň približne od 5:50) a po nej.