Kostol sv. Heleny

Pravidelné bohoslužby:

Pondelok: 7:30

Utorok: 7:30, 17:00 (sv. liturgia)

Streda: 7:30 (po skončení adorácia do 16:00)

Štvrtok: 7:30, 17:00 (sv. liturgia)

Piatok: 7:30

Sobota: 7:30

Nedeľa: 8:00, 10:00 (sv. liturgia)

Sviatok v deň pracovného pokoja: 8:00, 10:00 (sv. liturgia)

Sviatok v pracovný deň: 7:30, 17:30 (sv. liturgia)

Prikázané sviatky v dňoch pracovného pokoja:

    • podľa aktuálnych farských oznamov