Taizé

Slovo Taizé mnohým ľuďom evokuje piesne. Ide však o niečo viac. V roku 1940 prišiel do francúzskej dedinky Taizé Švajčiar Roger Schütz, kde počas II. svetovej vojny pomáhal ľuďom v núdzi. Po niekoľkých rokoch založil kresťanskú komunitu bratov. Jej piliermi sú jednoduchosť, spoločenstvo a milosrdenstvo, z čoho vychádza snaha o zmierenie medzi náboženstvami, medzi národmi a budovanie dôvery medzi ľuďmi. Postupne začala komunita prijímať mladých ľudí na krátke pobyty, aby spoločne hľadali pramene viery. Zároveň organizuje stretnutia po celom svete, pričom v Európe je to vždy na prelome rokov.

Taizé v Trnave

Od roku 2012 pôsobí v Trnave spoločenstvo Taizé v Trnave, ktoré organizuje mesačné Taizé modlitby podľa vzoru komunity. Modlitby bývajú druhý piatok v mesiaci o 19:00 hodine v Kostole sv. Anny. Typickou časťou modlitieb sú už spomínane Taizé piesne, krátke opakované spevy, ktoré dávajú modlitbe meditatívny ráz. Text je citát z Písma alebo myšlienka niektorého svätého, vyjadrujúca nejakú základnú skutočnosť viery. Tým, že sa slová opakujú, prenikajú postupne celou bytosťou. Po modlitbách je tiež možné zúčastniť sa aj stretnutia nad Božím slovom.

Komunita na svojej stránke www.taize.fr každý mesiac uverejňuje biblický text s komentárom, o ktorom následne uvažujeme, zdieľame svoje skúsenosti a navzájom sa obohacujeme.

Kto by sa k nám chcel pridať spevom, hrou na hudobný nástroj alebo sa len zúčastniť modlitby či biblického stretnutia, je vítaný. Viac info nájdeš na našej facebookovej stránke :).