Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je združenie veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou. Osobitným spôsobom si uctievame našu nebeskú Matku, Pannu Máriu. Modlitbou posvätného ruženca vyprosujeme pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá. Našim cieľom je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

ruzenec.jpg

Ružencové bratstvo pri kostole sv. Mikuláša sme založili  7.1.1998. Stretávame sa každý prvý utorok v mesiaci o 16:45 na fare, kde sa spoločne modlíme a tvoríme pekné spoločenstvo. Okrem stretnutia sa každý náš člen denne modlí jeden desiatok ruženca za rôzne úmysly.

Na našich stretnutiach a pri našich modlitbách stále nanovo objavujeme hĺbku modlitby ruženca, ktorú milovali nespočetní svätí a patrí do dedičstva Cirkvi. S ružencom vstupujeme do Máriinej školy, aby sme sa tak dali voviesť do Kristovej lásky. Prostredníctvom ruženca taktiež získavame množstvo milostí pre našich blížnych.

V bazilike sa modlíme ruženec nielen pred viacerými sv. omšami, ale tiež každú sobotu pred sv. omšou o 10:00, ktorá je poďakovaním Panne Márii Trnavskej za ukončenie moru v roku 1710. Ak by ste mali záujem pridať sa do nášho ružencového bratstva, budeme veľmi radi. Pre viac informácií príďte do sakristie baziliky každý pondelok po sv. omši, ktorá začína o 18:30.