Oznamy, ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA, 11.3. – 17.3. 2024


Liturgický kalendár

 • Nedeľa 17. marec: PIATA PÔSTNA NEDEĽA.


Oznamy

 • Farská zbierka na opravu Baziliky činila 2700,-€. Srdečne ďakujeme za každý milodar a Pán nech žehná všetkých darcov.
 • Na 5. pôstnu nedeľu podľa starobylého zvyku sa zahaľujú kríže v kostoloch, až do odhalenia kríža na Veľký piatok.
 • Krížová cesta v Bazilike sa koná v piatok o 17:45 pred svätou omšou.
 • Tradičná krížová cesta na Kalvárii sa koná v nedeľu o 15:00. Modlitby a zamyslenia vedú rôzne trnavské spoločenstvá.
 • V túto nedeľu začína Deviatnik k svätému Jozefovi (od 10.3. do 18.3.). Počas týždňa novéna bude začínať na námestí sv. Mikuláša pri stĺpe sv. Jozefa o 18:25 (v stredu o 18:00, okrem piatku, kedy sa modlí krížová cesta, soboty a nedele), odtiaľ v sprievode pri speve alebo recitovaní litánií k sv. Jozefovi sa pôjde do Baziliky, kde sa ukončí úvahou a modlitbou. Deviatnik bude venovaný obnove rodín, mužov, modlitbám za ochranu Cirkvi a voľbu prezidenta.
 • V stredu 13.3. sa v Bazilike bude modliť 24 hodinový ruženec za Slovensko so živým prenosom (od 0:00 do 24:00), na ktorý vás pozýva Slovenský dohovor za rodinu, ktorý je obetovaný za odprosenie a odčinenie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na jej úmysly, za obrátenie hriešnikov a skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
 • Stretnutie nad Božím slovom sa presúva na ďalší týždeň.
 • V piatok vás pozývame na moderovanú adoráciu po večernej svätej omši, ktorou nás v tomto mesiaci bude sprevádzať spoločenstvo Oáza. Po adorácii sa môžete zastaviť na občerstvenie na fare.
 • Spoločenstvo mladých „Hrubáci“ vás prosí o podporu 2% z daní na podporu aktivít pre deti a mládež. Tlačivá si môžete zobrať zo stolíka vzadu alebo ho nájdete na farskej stránke.
 • V piatok 15.3. sa uskutoční pôstná nočná púť „Železný pútnik“ z Trstína do Šaštína. Začiatok je o 18:00 svätou omšou vo farskom kostole v Trstíne, na ktorú vás pozývame. Viac informácii na plagáte a www.zeleznyputnik.sk.
 • V nedeľu 17.3. od 11:00 do 13:00 na nádvorí pri Mariánskej sále bude sa podávať „Pôstna polievka“ v rámci podujatia „Podeľme sa“. Ste pozvaní zriecť sa nedeľného obeda a ušetrené peniaze darovať núdznym. Vyzbierané peniaze budú použité na potreby Trnavskej arcidiecéznej charity.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan