Synoda vo farnosti

V októbri minulého roka otvoril pápež František Biskupskú synodu, venovanú téme synodality Cirkvi.

Synoda v našej farnosti prebiehala v mesiacoch marec - máj.

Témy uskutočnených stretnutí Synodálneho kráčania v Bazilike sv. Mikuláša:
1. stretnutie: "Spoločníci na ceste", utorok 8. 3. 2022 po večernej svätej omši
2. stretnutie: "Slávenie eucharistie", utorok 15. 3. 2022 po večernej svätej omši
3. stretnutie: "Spoluúčasť a spoluzodpovednosť", utorok 22. 3. 2022 po večernej svätej omši
4. stretnutie: "Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti", utorok 29. 3. 2022 po večernej svätej omši
5. stretnutie: "Formovanie v synodalite", utorok 26. 4. 2022 po večernej svätej omši
6. stretnutie: "Účasť na misii", utorok 3.5. 2022 po večernej svätej omši
7. stretnutie: "Dialóg so svetom", utorok 10.5. 2022 po večernej svätej omši

Obsah stretnutí: spoločná modlitba, rozjímanie nad biblickým textom, diskusia, počúvanie Ducha Svätého, rozlišovanie, hľadanie vízie, zapisovanie výstupov, záverečná modlitba.

Ciele synody:

  1. POČÚVAŤ: počúvať Božie Slovo, počúvať sa navzájom; počúvať Ducha Svätého. Spoločne načúvať, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi.
  2. MAŤ ÚČASŤ: Synoda má prebudiť spoluzodpovednosť a zapájať všetkých do poslania Cirkvi. Máme príležitosť stať sa Cirkvou blízkosti.
  3. ROZLIŠOVAŤ: Synoda je cestou skutočného duchovného rozlišovania, aby sme rozpoznali, kam nás Duch Svätý vedie pre dobro všetkých.
  4. OBNOVIŤ: Synoda môže vdýchnuť nový život cirkevným inštitúciám, môže spustiť oživenie alebo založenie pastoračných rád alebo novej služby vo farnosti.
  5. VYJSŤ NA PERIFÉRIE: nás má vyprovokovať, aby sme vychádzali k vzdialeným, počúvali ich a hľadali, ako im účinnejšie odovzdať Evanjelium ako svetlo pre ich život.
synoda-logo.png

Všetky informácie k Synoda 2021 - 2023 nájdete na hlavnej stránke www.synoda.sk