O nás

Občianske združenie Spoločenstvo Hrubáci sa už dlhodobo venuje rozvíjaniu osobnosti detí a mládeže, ich charakteru a talentov. Tieto dlhodobé ciele sa snažíme napĺňať každou aktivitou počas celého roka.

logo-hrubaci.png

Každoročne organizujeme množstvo aktivít, ktorých cieľovou skupinou sú práve deti a mládež, avšak s pozitívnym dopadom aj na ich okolie a rodiny. Pravidelné aktivity sa realizujú v tzv. krúžkoch alebo na stretkách. Oblasť rozvíjania zručností môžeme rozdeliť do troch základných skupín - ide o rozvíjanie hudobných, výtvarných a športových zručností.

Špeciálnou črtou je výchova k dobrovoľníctvu, kde členovia združenia sa prirodzene formujú, keďže činnosť celého združenia, jeho jednotlivých vedúcich je založená na báze dobrovoľníctva a ochotnej služby pre iných.

V rámci Spoločenstva Hrubáci pôsobia:

    • zbor Helenkári
    • Taizé
    • miništranti

Sleduj nás na sociálnych sieťach!