Oznamy, 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 6.5. – 12.5. 2024

Liturgický kalendár: Štvrtok 9. máj: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Nedeľa 12. máj: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. 58. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Oznamy Májová pobožnosť litánií k Panne Márii bude 5 min. pred večernými svätými omšami. Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami….

Čítať viac →

Oznamy, 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 15.4. – 21.4. 2024

Liturgický kalendár Nedeľa 21. apríl: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA. Oznamy Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriacemu, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, sa za obvyklých podmienok udeľujú úplné odpustky.Počas tohto týždňa je…

Čítať viac →

Oznamy, 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 8.4. – 14.4. 2024

Liturgický kalendár Pondelok 8. apríl: ZVESTOVANIE PÁNA. Slávnosť. Štvrtok 11. apríl: Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka. Spomienka. Nedeľa 14. apríl: TRETIA VEĽKONOČNÁ. Oznamy V dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky v ktoromkoľvek kostole alebo kaplnke, kto sa zúčastní na pobožnosti ku…

Čítať viac →

Oznamy na VEĽKONOČNÚ NEDEĽU, 1.4. – 7.4. 2024

Liturgický kalendár VEĽKONOČNÁ OKTÁVANedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA. Oznamy Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako v nedeľu okrem svätej omše o 9:00, ktorá nebude. Dnes je veľkonočná farská ofera. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. Dátumy 1. svätých prijímaní:4.5. (sobota) o 10:00 – Spartakovská ZŠ;…

Čítať viac →

Oznamy, PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA, 25.3. – 31.3. 2024

Liturgický kalendár SVÄTÝ TÝŽDEŇ Štvrtok 28. marec: ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA (ZELENÝ ŠTVRTOK). Missa Chrismatis. Koniec pôstneho obdobia. VEĽKONOČNÉ TROJDNIE Štvrtok 28. marec večer: ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE (ZELENÝ ŠTVRTOK). Piatok 29. marec: PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK). Slávenie utrpenia a smrti Pána. Sobota 30. marec:…

Čítať viac →

Oznamy, PIATA PÔSTNA NEDEĽA, 18.3. – 24.3. 2024

Liturgický kalendár Utorok 19. marec: SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. Slávnosť. Nedeľa 24. marec: PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA. Oznamy Krížová cesta v Bazilike sa koná v piatok o 17:45 pred svätou omšou. Tradičná krížová cesta na Kalvárii sa koná v nedeľu o 15:00. Modlitby a zamyslenia…

Čítať viac →