Oznamy, DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, 5.6. – 11.6. 2023

Liturgický kalendár Pondelok 5. jún: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. Spomienka. Štvrtok 8. jún: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sobota 10. jún: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu. Nedeľa 11. jún:. DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Na budúcu nedeľu 11.6. sa bude konať celomestská Eucharistická…

Čítať viac →

Oznamy, PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 8.5. – 14.5. 2023

Liturgický kalendár: Štvrtok 11. máj: Blahoslavenej Sáry Salkaházi, panny a mučenice. Ľubovoľná spomienka. Piatok 12. máj: Sv. Pankráca, mučeníka. Ľubovoľná spomienka. Sobota 13. máj: Preblahoslvavenej Panny Márie Fatimskej. Ľubovoľná spomienka. Nedeľa 14. máj: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. Oznamy V pondelok 8.5. sa nebude konať celodenná adorácia…

Čítať viac →

Oznamy na DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU, 17.4. – 23.4. 2023

Liturgický kalendár Nedeľa 23. apríl: TRETIA VEĽKONOČNÁ. Oznamy V nedeľu Božieho milosrdenstva za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba za Svätého Otca) je možné získať úplné odpustky pre tých, ktorí s dušou úplne odvrátenou od akéhokoľvek hriechu sa zúčastnia na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva,…

Čítať viac →

Oznamy na VEĽKONOČNÚ NEDEĽU, 10.4. – 16.4. 2023

Liturgický kalendár VEĽKONOČNÁ OKTÁVA Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA. Oznamy Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako v nedeľu okrem svätej omše o 9:00, ktorá nebude. Dnes je veľkonočná farská ofera. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. Dátumy 1. svätých prijímaní:6.5. (sobota) o 13:00 – Vančurová…

Čítať viac →