Máriina légia

Máriina légia je laické spoločenstvo katolíkov, jej cieľom je rozvoj duchovného života členov légie a ich aktívna účasť na rozširovaní Kristovho kráľovstva prostredníctvom Panny Márie.

Máriina légia je celosvetové spoločenstvo, ktoré bolo založené 7.9.1921 v Írskom Dubline, odkiaľ sa veľmi rýchlo rozšírilo do celého sveta. Má viac ako 3 milióny aktívnych členov a okolo 10 miliónov pomocných, čiže modliacich sa členov. Založil ju Frank Duff, za ktorého prebieha proces blahorečenia.

Na Slovensku bola Máriina légia založená v roku 1991 rakúskymi legionármi, ktorí so súhlasom Cirkvi založili prvé prezídium, čo je základná organizačná jednotka légie. V súčasnej dobe máme v našej trnavskej arcidiecéze 6 prezídií, ktoré zastrešuje takzvaná vyššia rada - kúria. Kúria podlieha Senátu vo Viedni.

Prezídiá pôsobia v týchto farnostiach:

  • Prezídium Kráľovnej posvätného ruženca pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
  • Prezídium Panny Márie Nanebovzatej v Trstíne
  • Prezídium Matky Obdivuhodnej v Horných Orešanoch
  • Prezídium Panny Márie Loretánskej v Modranke
  • Prezídium Matky Cirkvi pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
  • Prezídium Matky Milosrdenstva v Smoleniciach
mariina-legia.jpg

Kúria Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska v Trnave má okolo 800 pomocných - modliacich sa členov a 29 aktívnych členov. Povinnosťou modliacich sa členov je denne sa modliť modlitby tessery a 5 desiatkov posvätného ruženca. Aktívni členovia sa pravidelne týždenne stretávajú v určený deň vo svojich farnostiach, vykonávajú týždenne dohodnutý apoštolát a modlia sa ruženec a legionárske modlitby. Apoštoláty vykonávajú v domovoch dôchodcov, navštevujú chorých v nemocnici, vo väznici navštevujú odsúdených, navštevujú rodiny, v ktorých sú deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie. Prinášajú do týchto rodín putovnú sochu Panny Márie Fatimskej a modlia sa spolu s nimi. Nechávajú im potom túto sochu, aby sa pri nej spoločne modlili a po uplynutí dohodnutej doby sochu prenášajú do ďalšej rodiny.

Podstatným znakom Máriinej légie je vernosť Cirkvi. Inšpiráciou pre založenie légie bolo pre Franka Duffa dielo sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu - „O pravej úcte k Panne Márii".

Drahé sestry a bratia, pozývame aj vás s láskou na túto cestu, ktorou môžeme spoločne kráčať k nášmu spoločnému cieľu – cez Máriu k Ježišovi.

Kontakt:

julka.sevcikova[@]gmail.com