Schneiderovci

Liturgiu na latinských svätých omšiach ako aj na iných cirkevných slávnostiach už dlhé roky obohacujú svojou hudobnou produkciou speváci a hudobníci z Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša o. z. – Schneiderovci.

Jedná sa pravdepodobne  o najstaršie spoločenstvo pôsobiace vo farnosti Trnava - mesto a je pokračovateľom bohatej tradície cirkevnej hudobnej produkcie, ktorej počiatky siahajú až do prvej polovice 19. storočia. V rokoch 1909 - 1954 viedol toto teleso  slávny trnavský rodák, hudobný skladateľ M. Schneider - Trnavský, ktorý tu pôsobil ako dirigent, pedagóg a skladateľ celých 45 rokov. Toto obdobie činnosti spolku je nepochybne zlatou érou cirkevného hudobného života Trnavy a patrí jej čestné miesto aj v histórii samotného mesta.

Členmi nášho spolku sú amatérski speváci a hudobníci najrozličnejších profesií, ktoré mnohokrát nemajú s hudbou nič spoločné, študenti, technici, učitelia, právnici, ale aj učitelia hudby a profesionálni speváci a hudobníci rôznych vekových kategórií.

V súčasnosti má spolok približne 50 činných členov v zbore a v orchestri, pričom s orchestrom účinkujeme minimálne raz do mesiaca. Spolok účinkuje každú nedeľu, s výnimkou letných prázdnin, na latinskej svätej omši v bazilike sv. Mikuláša v Trnave o 9:00 hodine. Okrem toho účinkuje na chrámových i svetských koncertoch z rôznych príležitostí. Spolok takto účinkoval na mnohých miestach na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Poľsku a v Taliansku. V repertoári nájdete diela počínajúc gregoriánskym chorálom, cez polyfónie až po modernú cirkevnú hudbu prvej polovice 20. storočia.

Inak sme obyčajní ľudia, ktorých spája viera a láska ku klasickej hudbe. Schádzame sa na skúškach, každý piatok v hudobnej miestnosti na fare a pilujeme detaily omší a ofertórií pod vedením nášho talianskeho dirigenta Daniela Ruzziera, aby náš hudobný výkon bol zase o niečo lepší a krajší. Dirigent, ktorý diriguje tak rôznorodé teleso, musí mať nervy zo železa a nekonečnú trpezlivosť.

A ešte jedna dôležitá vec. Dobrých spevákov a hudobníkov nie je nikdy dosť a preto radi privítame v našich radoch každého dobrého speváka a hudobníka, takže pokiaľ máte dar spevu alebo ovládate vhodný hudobný nástroj a mali by ste záujem účinkovať s nami, neváhajte nás kontaktovať a prísť na našu skúšku.

foto: Richard Lutzbauer