Kňazi vo farnosti

Vsdp. Mgr. Jozef Gallovič, kanonik, farár dekan, rektor kostola

Vdp. Mgr. Ing. Tomáš Balala, kaplán

Vdp. Mgr. Imrich Kováč, výpomocný duchovný

P. Daniel Silvester Špankovič, O.Praem, výpomocný duchovný

Dp. Mgr. Pius Ján Rajčany, T.c. O.Praem., diakon

Vdp. ThDr. Miroslav Vančo, PhD., výpomocný duchovný