Kňazi vo farnosti

Vsdp. Mgr. Jozef Gallovič, honorárny kanonik, farár dekan, rektor kostola

Vdp. Dott. ThLic. Peter Juhás, kaplán - farský vikár

Vdp. Mgr. Imrich Kováč, výpomocný duchovný

P. Daniel Silvester Špankovič, O.Praem, výpomocný duchovný

Dp. Mgr. Pius Ján Rajčany, T.c. O.Praem., diakon