Miništranti z Baziliky sv. Mikuláša

Miništranti sú tí, ktorých prítomnosť si môžeme všimnúť v každej farnosti. Slúžia pri svätej omši a starajú sa o to, aby svätá omša, ktorá je oslavou Boha, prebiehala dôstojne.

V našom kostole miništrujú chlapci rôzneho veku. Momentálne máme asi 25 aktívnych miništrantov. Našim cieľom je slúžiť Pánu Bohu nielen pri oltári, ale i vtedy keď nie sme v kostole. Popritom sa chceme spoznávať a pomáhať si byť lepšími kresťanmi.

Cez rok sa snažíme stretávať na rôznych športových akciách a tak budovať spoločenstvo. V poslednom období spolupracujeme aj s miništrantmi z iných kostolov v Trnave, ktorí sa zúčastňujú na našich turnajoch. Zatiaľ sme organizovali turnaje v stolnom futbale, florbale a futbale. Taktiež jeden krát do týždňa mávame miništrantské stretko, ktoré je o modlitbe, katechéze a rôznych hrách.

Radi prijmeme medzi seba nových miništrantov, ktorí by chceli slúžiť pri Pánovom oltári. Pre viac informácií môžete prísť kedykoľvek po svätej omši do sakristie.