Helenkári

Mládežnícky spevokol Helenkári vznikol ešte v hlbokej totalite v r. 1967, resp. 68 z pôvodne detského zboru pri Kostole sv. Heleny, z čoho vyplynulo aj pomenovanie zboru. Repertoár sa začal meniť na mládežnícke piesne, ktoré sa začali mladým páčiť, a tak sa zväčšoval počet členov, ale aj počet mladých ľudí v kostoloch... spievali sme na mládežníckych sv. omšiach vo viacerých kostoloch.

Kedysi to bolo aj každý utorok, neskôr sa to trochu zriedilo, keďže už nie je možné všetkým tak často. Teraz sa musíme na každé účinkovanie vopred dohodnúť, hľadať vhodný termín pre všetkých, no a v období pandémie je to ešte zložitejšie...

V súčasnosti má zbor približne 15 až 20 členov, ale i tak nie sme schopní byť vždy kompletní pri spievaní na sv. omšiach z objektívnych príčin. Ale, Bohu vďaka, prežili sme prvú vlnu koronavírusu a veríme, že nás Panna Mária Trnavská ochráni aj naďalej, aby sme mohli spievať na slávu Pánu Bohu.