Pristupovanie ku sviatostiam rozvedených

Cirkev pripúšťa „rozchod“ (separáciu) manželov. Hovoria o tom kánony 1151-1155 CIC a 863-866 CCEO. Rozvedený bez vlastného pričinenia, pokiaľ nežije v inom vzťahu a môže prijímať sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Stačí si podať žiadosť o pristupovanie ku sviatostiam.

K danej žiadosti budete potrebovať:

  • krstný list
  • sobášny list
  • rozhodnutie o rozvode
  • vlastnú žiadosť

V prípade ak ste po rozvode a žijete v inom civilnom zväzku, môžete pristupovať ku sviatostiam, ak zložíte prísahu, že budete žiť ako brat a sestra. K tomuto úkonu budeme potrebovať, aby sa prísaha podpísala pred dvoma svedkami.

Doklady potrebné k žiadosti za každého žiadateľa:

  • krstný list
  • rozhodnutie o rozvode
  • vlastnú žiadosť