Farský deň 2024

Napísali o nás na TKKBS ... (čítať viac)

FarskyDenJK

Informácie o pravidelných aktivitách

Sväté omše (júl, august)
pondelok - piatok: 18:30
sobota: 10:00 (mariánska), 18:30
nedeľa: 7:30, 10:30, 12:30 (gréckokat. liturgia - ukrajinská), 18:30

Sv. omše vysielané online cez youtube kanál Kaplnka Panny Márie Trnavskej:
pondelok - piatok: 18:30
sobota: 10:00
nedeľa: 10:30
Sledovanie cez médiá nenahrádza osobnú účasť na svätej omši (katolík si teda nemôže jej sledovaním splniť svoju povinnosť účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky).

Celodenná adorácia
pondelok 10:00 - 18:15
Celonočná adorácia
prvý piatok v mesiaci 19:30 - sobota 9:50
Osobitnými úmyslami sú prosby za mier a pokoj vo svete, osobitne na Ukrajine, vo Svätej zemi, za rodiny v núdzi, za synodálnu cestu a jednotu cirkvi. Prosíme adorátorov, aby sa zapísali na hodiny, kedy budú prítomní, aby chrám a Oltárna Sviatost nezostali bez stráže. Zoznamy na zapisovanie budú vzadu v kostole na stolíku.

Otváracie hodiny v bazilike (máj - september)

Usmernenia o podávaní svätého prijímania na ruku

Kristovo Telo sa spravidla prijíma do úst, u nás s dovolením KBS aj na ruku. Dôležité je prijímať s úctou, vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti (po svätej spovedi). Prijímajúci na ruku ju pred kňazom vystrie a podoprie si ju druhou rukou, aby mu kňaz mohol v pokoji položiť Eucharistiu na dlaň; so Sviatosťou sa neotáča, ale prijíma s úctou pred kňazom alebo vedľa neho tvárou k oltáru. Tiež sa presvedčí, či mu nezostali čiastočky Pánovho Tela na dlani a v takom prípade ich prijíma.

Udeľovanie požehnania deťom

Deti by na požehnanie mali prichádzať k vysväteným služobníkom (biskup, kňaz, diakon so štólou) najlepšie po záverečnom požehnaní, ak nejde o malé deti na rukách. Platí to osobitne pri svätých omšiach pre deti, kde sa schádzajú vo väčšom počte.