Zmeny slúženia svätých omší počas letných prázdnin

Bazilika sv. Mikuláša v nedeľu: 07:30, 09:00, 10:30, 18:30
Bazilika sv. Mikuláša v sobotu:  10:00, 18:30
Bazilika sv. Mikuláša v týždni:   18:30

Kostol sv. Heleny v nedeľu:        08:00
Kostol sv. Heleny počas pracovných dní a v sobotu: 07:30

Zrušenie dišpenzu od povinnej účasti na bohoslužbách

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil svoju platnosť 30. júna 2021.

Zdroj: tkkbs.sk

Aktuálne epidemiologické opatrenia

Od pondelka 28. 6. 2021 sa Trnavský okres v súlade s Covid Automatom riadi podľa opatrení prislúchajúcich stupňu rizika „Monitoring“ (zelená farba). Počet osôb na bohoslužbách v interiéri je obmedzený na 75% kapacity na sedenie (max. však 500 osôb) a 50% kapacity na státie.

Nosenie rúška je naďalej povinné v interiéri v spoločných priestoroch a na hromadných podujatiach aj v exteriéri, prijímanie na ruku je podľa opatrení odporúčané.