Chod farnosti prispôsobený aktuálnym opatreniam

Sväté omše sú s účasťou veriacich v režime OP nasledovne:

Bazilika sv. Mikuláša (limit: so spevom 50% kapacity - cca 600 osôb / bez spevu 25% kapacity - cca 300 osôb):
cez týždeň: 16:00, 18:30
v sobotu: 10:00, 18:30
v nedeľu: 7:30, 9:00, 10:30 a 18:30 (sv. omša o 16:00 je zrušená)

Kostol sv. Heleny (limit 100 osôb):
cez týždeň: 7:30
v nedeľu: 8:00

Sväté omše z baziliky vysielané online cez youtube kanál Kaplnka Panny Márie Trnavskej:
pondelok - piatok: 18:30 a sv. omša pre birmovancov (väčšinou v piatok o 16:00)
sobota: 10:00, 18:30
nedeľa: 7:30, 9:00, 10:30, 18:30

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätou omšou, v prípade potreby aj po nej a po dohovore s kňazom.

Sväté prijímanie: na požiadanie aj pred svätou omšou a po nej.

Otvorenie Baziliky sv. Mikuláša s Kaplnkou Panny Márie Trnavskej na modlitbu a adoráciu mimo svätých omší:
pondelok - piatok: 8:00 - 11:00 a od 15:00
sobota: 9:00 - 9:55, 10:45 - 12:00 a od 17:30
nedeľa: 11:30 - 14:00 a od 17:30

Usmernenia o podávaní svätého prijímania a o udeľovaní požehnania deťom

  • V Bazilike sv. Mikuláša bude akolyta alebo mimoriadny rozdávateľ v bočnej lodi vedľa Kaplnky Trnavskej Panny Márie podávať sväté prijímanie len na ruku.
  • Prosím, aby prednostne prichádzali najprv prijímajúci na ruku a následne  prijímajúci do úst bez miešania sa a zachoval sa medzi nimi predel.
  • Prijímajúci na ruku sa so Sviatosťou neotáča, ale prijíma pred kňazom alebo vedľa neho tvárou k oltáru.
  • Ohľadom udeľovania požehnania deťom (krížik) počas svätého prijímania: ako som prosil rodičov, deti by na požehnanie mali prichádzať k vysväteným služobníkom najlepšie po záverečnom požehnaní, ak nejde o malé deti na rukách. Platí to osobitne pri svätých omšiach pre deti, kde sa schádzajú vo väčšom počte.