Aktuálne epidemiologické opatrenia

Bratia a sestry, s radosťou sme uvítali otvorenie kostolov od pondelka 19. 4. 2021. Od tohto dňa končíme so streamovanými sv. omšami a všetkých Vás opäť pozývame do našej Baziliky sv. Mikuláša a Kostola sv. Heleny.

Podľa aktuálneho „Covid automatu“ počet účastníkov bohoslužieb nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2, čo pre našu Baziliku znamená 70 osôb.

V kostoloch stále dodržiavame pravidlo R – O – R (rúško – odstup – dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu).

Pravidelné vysielanie sv. omší z Kaplnky Panny Márie Trnavskej

Vysielanie sv. omší je dočasne pozastavené. Všetkých pozývame na osobnú účasť.