Viera a Svetlo

Viera a Svetlo je hnutie, v ktorom členovia sú rodiny s mentálne postihnutými a ich priatelia. Trnavské spoločenstvo patrí medzi najstaršie spoločenstvá na Slovensku.

viera-a-svetlo.jpg

Hnutie Viera a Svetlo vzniklo v roku 1971 v Lurdoch. Zakladateľom je Jean Vanier. Na Slovensko prišlo v roku 1988. V Trnave vzniklo Spoločenstvo Panny Márie Trnavskej dňa 22.9.1990, preto patrí medzi najstaršie spoločenstvá na Slovensku.

Stretávame sa vždy v 1. sobotu v mesiaci. Začíname o 10:00 svätou omšou v Bazilike sv. Mikuláša a potom sa premiestnime na faru, kde prebieha stretko. V súčasnosti medzi nás chodia františkáni brat Florián a páter Cyril, ktorý nám prostredníctvom krátkeho príhovoru približuje Kristovo evanjelium. Takisto naše spoločenstvo navštevuje sestra Marianna, uršulínka, ktorá sa aktívne zapája  najmä v príprave našich scénok.

Program stretka sa snažíme pripraviť podľa pútnika, kde preberieme danú tému na mesiac a kde vždy nájdeme aj zaujímavé návody na rôzne činnosti, hry... Inak obdarovaným (tak ľudí s mentálnym postihnutím u nás voláme) sa veľmi páči, keď si môžu zahrať pantomímu na danú tému a sú z nich už celkom dobrí herci. Ale hlavným zmyslom stretnutia je, že sme tu jeden pre druhého a ako sa v jednej vierosvetláckej piesni spieva sme pre seba navzájom darom.

Hnutie Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby a právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela.