Sviatosť birmovania

 • v našej farnosti prebieha príprava na sviatosť birmovania 1 rok
 • je určená pre dospievajúcich i dospelých
 • prihlásiť sa treba osobne cez katechétu alebo na farskom úrade
 • príprava prebieha počas stretnutí v skupinkách a spoločnými sv. omšami, ktoré bývajú v piatok o 18:30

Birmovný rodič:

  • má byť len birmovný otec alebo birmovná matka
  • má si ho určiť sám birmovaný alebo jeho rodičia
  • má mať schopnosť i úmysel plniť túto úlohu
  • má to byť človek, ktorý dovŕšil 16. rok života, katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a žije podľa svojej viery
  • nesmie mať kánonickú prekážku (napr. odpadol od viery, je rozvedený, iba civilne zosobášený, žije s partnerom v jednej domácnosti, je exkomunikovaný, dáva pohoršenie...)
  • nemá to byť otec alebo matka birmovanca
  • predloží svoj krstný list, kde má byť uvedené, kedy prijal 1. sv. prijímanie, sviatosť birmovania, príp. manželstva