Družba - kaplnka (v Stredisku sociálnej starostlivosti)

Nedeľa a prikázaný sviatok: 9:15