Sviatosť manželstva

O Vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, aspoň tri mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

K sobášu budete potrebovať nasledovné dokumenty:

 • Cirkevná sobášna zápisnica - vypisuje sa na farskom úrade
 • Štátna sobášna zápisnica - vybaviť na štátnej matrike v Trnave (zoberte si rodný list a občiansky preukaz)
 • Krstný list ženícha a nevesty - vyzdvihnúť vo farnosti, kde bola dotyčná osoba pokrstená, nesmie byť starší ako tri mesiace!
 • Dišpenz (v prípade, že jedna zo stránok nie je katolícka) - v úradných hodinách treba prísť na farský úrad s dvoma svedkami:
   • katolícka stránka sa pred svedkami zaviaže, že sa vynasnaží, aby deti boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere
   • nekatolícka stránka podpíše, že je oboznámená so záväzkom svojho partnera a že nebude brániť vo viere katolíckej stránke
 • Licencia k sobášu - ak ani jeden zo žiadateľov nepatrí do našej farnosti Trnava - sv. Mikuláša, treba vypýtať povolenie k sobášu od kňaza farnosti ženícha/nevesty (stačí jedno)
 • Delegácia k sobášu - ak nesobáši kňaz z našej farnosti, je potrebné, aby žiadal tzv. delegáciu
 • Údaje o svedkoch - svedkom môže byť ktokoľvek, kto má min. 18 rokov a je svojprávny
 • Príprava snúbencov - v našej farnosti prebieha formou večerných kurzov. Najbližšia príprava bude v 2. a 3. májový týždeň v pondelok a v stredu o 20:00 na fare. Prihlásiť sa môžete zaslaním emailu s potrebnými informáciami (meno, priezvisko, diecéza, farnosť, dátum a miesto narodenia, ukončené vzdelanie, kontakt) na manzelstvott@gmail.com.
 • Pri sobášoch je zakázané strieľanie konfiet, rozhadzovanie ryže a iných okrás vonku pred bazilikou i vo vnútri.