Kostol sv. Heleny

Kostol svätej Heleny v Trnave je pôvodne gotickou, neskôr barokovo prestavanou pamiatkou z polovice 14. storočia. Nachádza sa v centre mesta na južnom okraji pešej zóny.

História

Kostol sv. Heleny vybudovali v polovici 14. storočia blízko mestských hradieb. Prvou časťou stavby, pôvodným kostolom, bola pravdepodobne svätyňa, ku ktorej neskôr pribudovali loď kostola. K svätyni pristavali začiatkom 18. storočia sakristiu a z oboch strán lode bočné kaplnky.

Architektúra

Hlavné priečelie kostola orientované na západ zdobí kamenný vstupný portál. Vľavo od portálu je umiestnený masívny kríž s korpusom, ktorý zhotovil v roku 1739 trnavský majster Ignác Melczer.

Svätyňa je trojbokého uzáveru a je zaklenutá gotickými poľami krížovej klenby. Presvetľujú ju lomené okná s farebnými vitrážami svätcov. Svätyňu od lode oddeľuje lomený gotický oblúk. Loď barokovo zaklenuli koncom 17. storočia.

Jednoduchý hlavný oltár pochádza z konca 19. storočia. V bočných kaplnkách sa nachádzajú oltáre zdobené maľbami a soškami. V južnej kaplnke je oltár Muža bolesti z obdobia okolo roku 1700, v strede so sochou Božského srdca. V severnej kaplnke sa nachádza bočný oltár s obrazom Panny Márie Loretánskej z rokov 1725 – 1728.