Eucharistia

Prvé sväté prijímanie

  • v našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu spravidla deti 3. ročníka základnej školy
  • dieťa je pripustené k sviatosti Eucharistie slávnosťou prvého svätého prijímania, ktorá sa obyčajne koná v mesiaci máj
  • zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra
  • príprava detí prebieha počas sv. omší, ktoré bývajú každú stredu o 18:00

Príprava dospelých na prijatie Eucharistie

  • dospelý, ktorý ešte neprijal sviatosť Eucharistie, sa môže pripraviť na jej prijatie spolu s kandidátmi na krst v príprave zvanej katechumenát
  • príprava začína na jeseň - prihlásiť sa treba na farskom úrade

Sväté prijímanie chorým

  • každý prvý piatok v mesiaci ponúkame možnosť prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie vo farnosti všetkým tým, ktorí sú imobilní v ich domácnostiach
  • nahlásiť sa môžete osobne, telefonicky alebo emailom, najlepšie v úradných hodinách, alebo v sakristii kostola