Oznamy, DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA, 26.2. – 3.3. 2024


Liturgický kalendár

 • Piatok 1. marec: Prvý piatok v mesiaci.
 • Sobota 2. marec: Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
 • Nedeľa 3. marec: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA.


Oznamy

 • V stredu po večernej sv. omši okolo 19:00 pozývame na faru záujemcov na stretnutie nad Svätým písmom, pre tých, ktorí majú záujem o jeho hlbšie poznanie a prežívanie a upevnenie svojho duchovného života.
 • Na prvý piatok v mesiaci sa spovedá ako obvykle.
 • Krížová cesta sa v Bazilike koná v piatok o 17:45 pred svätou omšou.
  Tradičná krížová cesta na Kalvárii sa koná v nedeľu o 15:00. Pozývame všetky trnavské spoločenstvá do spoločnej modlitby.
 • Ďakujem všetkým darcom za zbierku na jarnú charitu, ktorá činila 1235,- €.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi bude v tomto týždni v STREDU o 18:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • V opravenej farskej budove na Nám. Sv. Mikuláša č. 11 (bývalý internátik) je možnosť ubytovania pre kresťanských študentov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na farskom úrade.
 • Na budúcu nedeľu bude farská zbierka na opravu Baziliky. Srdečne ďakujeme za každý milodar a Pán nech žehná všetkých darcov.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan