Oznamy, PIATA PÔSTNA NEDEĽA, 18.3. – 24.3. 2024


Liturgický kalendár

 • Utorok 19. marec: SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. Slávnosť.
 • Nedeľa 24. marec: PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA.


Oznamy

 • Krížová cesta v Bazilike sa koná v piatok o 17:45 pred svätou omšou.
 • Tradičná krížová cesta na Kalvárii sa koná v nedeľu o 15:00. Modlitby a zamyslenia vedú rôzne trnavské spoločenstvá.
 • Modlime sa Deviatnik k svätému Jozefovi (od 10.3. do 18.3.). V pondelok novéna začne ešte na námestí sv. Mikuláša pri stĺpe sv. Jozefa o 18:25. Deviatnik je venovaný obnove rodín, mužov, modlitbám za ochranu Cirkvi a voľbu prezidenta.
 • V sobotu od 16.3. do 24.3. sa koná Deviatnik za nenarodené deti pred sviatkom Zvestovania Pána (bežne sa slávi 25.3., toho roku až 8.4.). Do slávnosti sv. Jozefa sa ho modlíme spoločne s deviatnikom k svätému Jozefovi, po nej po večernej sv. omši o 18:30).
 • Stretnutie nad Božím slovom bude v tomto týždni ako obvykle v stredu po sv. omši na fare.
 • V piatok po svätej omši bude pobožnosť k sv. Šarbelovi spojená s požehnaním s relikviou a pomazaním posväteným olejom sv. Šarbela.
 • Spoločné spovedanie pred Veľkou nocou bude v sobotu a v nedeľu v Bazilike od 16:30 do 19:00.
 • Chorých na spovedanie v domácnostiach môžete nahlásiť v sákristii.
 • V piatok 22. 3. o 20.00 bude koncert, na ktorom zaznie jedno z najväčších diel cirkevnej hudby – Jánove pašie Johanna Sebastiana Bacha. Skladba zaznie tematicky vhodne vo vrcholiacom pôstnom období pred Kvetnou nedeľou. Dielo uvedie barokový súbor Solamente naturali pod vedením huslistu Miloša Valenta. Srdečne Vás pozývame na toto umelecko – duchovné podujatie.
 • V súvise s týmto predstavením deň pred koncertom, vo štvrtok 21. 3., bude po sv. omši na fare  prednáška na tému Jánových pašií z pohľadu teologického (Jozef Gallovič, dekan farnosti sv. Mikuláša) a hudobného (organista Stanislav Šurin).
 • Spoločenstvo mladých „Hrubáci“ vás prosí o podporu 2% z daní na podporu aktivít pre deti a mládež. Tlačivá si môžete zobrať zo stolíka vzadu alebo ho nájdete na farskej stránke.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan