Oznamy, ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 29.1. – 4.2. 2024


Liturgický kalendár

 • Streda 31. január: Sv. Jána Bosca, kňaza. Spomienka.
 • Štvrtok 1. február: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
 • Piatok 2. február: OBETOVNIE PÁNA. Sviatok. 28. svetový deň zasväteného života. Prvý piatok v mesiaci.
 • Sobota 3. február: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Ľubovoľná spomienka. Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
 • Nedeľa 4. február: PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • V túto nedeľu sa koná zbierka na katolícke školstvo. Pán nech požehná všetkých darcov.
 • Dátumy 1. svätých prijímaní a birmovky: ZŠ Spartakovská 4.5. o 10:00; ZŠ Vančurová 11.5. o 10:00; CŠ AM 22.5. o 10:00; Birmovka 19.5. o 10:30.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi bude v tomto týždni v STREDU o 18:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • V stredu po večernej sv. omši okolo 19:00 pozývame na faru záujemcov na stretnutie nad Svätým písmom, pre tých, ktorí majú záujem o jeho hlbšie poznanie a prežívanie a upevnenie svojho duchovného života.
 • Celonočnú poklonu Sviatosti Oltárnej z prvého piatku 2.2. do prvej soboty 3.2., bude pri príležitosti Noci milostí viesť Slovenský dohovor za rodinu, ktorá bude vysielaná aj na internete. Program: 18:30 – sv. omša, 19:30 – 21:00 spievaný ruženec (Peter Janku), 21:00 spievaný ruženec (Ivetka Masníková), 22:00 – svedectvá uzdravenia, obrátenia, zmeny života väzňov (spoločenstvo Dismas), 23:00-9:00 celonočná modlitba sv. ruženca, 9:00 – obvyklá Fatimská pobožnosť, 10:00 – Fatimská sv. omša.
  Prosíme trnavské modlitbové spoločenstvá, aby sa zapojili do tejto pobožnosti modlitbou svätého ruženca.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan