Oznamy, TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 22.1. – 28.1. 2024


Liturgický kalendár

 • Streda 24. január: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Štvrtok 25. január: OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA. Sviatok.
 • Piatok 26. január: Sv. Timoteja a Títa, biskupov. Spomienka.
 • Sobota 27. január: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu.
 • Nedeľa 28. január: ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. 71. svetový deň malomocných.


Oznamy

 • Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho slova, ustanovená pápežom Františkom v roku 2019.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke školstvo. Pán nech požehná všetkých darcov.
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Cez tento týždeň sa berú v omši primerané úmysly v modlitbe veriacich. V nedeľu je možné vziať omšový formulár Za jednotu kresťanov.
  Modlitby za jednotu kresťanov za účasti predstaviteľov trnavských kresťanských cirkevných spoločenstiev sa uskutočnia 25. januára, na sviatok Obrátenia sv. Pavla apoštola, o 18:30 v Bazilike sv. Mikuláša. Na tieto pobožnosti pozývame všetkých kňazov, rehoľníkov a veriacich a samozrejme veriacich aj z iných cirkevných spoločenstiev. Po jej skončení vo štvrtok 25.1. pozývame všetkých na pohostenie – agapé na fare. Prosíme ochotných farníkov, aby pomohli s prípravou pohostenia.
  Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu za obvyklých podmienok, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb vo štvrtok 25.1.
  Večerná svätá omša vo štvrtok 25.1. sa kvôli uvedenej pobožnosti presunie na 17:30.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi bude v tomto týždni v STREDU o 18:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • V stredu po večernej sv. omši okolo 19:00 pozývame na faru záujemcov na stretnutie nad Svätým písmom, pre tých, ktorí majú záujem o jeho hlbšie poznanie a prežívanie a upevnenie svojho duchovného života.
 • Celonočnú poklonu Sviatosti Oltárnej z prvého piatku 2.2. do prvej soboty 3.2., bude pri príležitosti Noci milostí viesť Slovenský dohovor za rodinu, ktorá bude vysielaná aj na internete. Program: 18:30 – sv. omša, 19:30 – 21:00 spievaný ruženec (Peter Janku), 21:00 spievaný ruženec (Ivetka Masníková), 22:00 – svedectvá uzdravenia, obrátenia, zmeny života väzňov (spoločenstvo Dismas), 23:00-9:00 celonočná modlitba sv. ruženca, 9:00 – obvyklá Fatimská pobožnosť, 10:00 – Fatimská sv. omša. Prosíme trnavské modlitbové spoločenstvá, aby sa zapojili do tejto pobožnosti modlitbou svätého ruženca.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan