Oznamy, PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 5.2. – 11.2. 2024


Liturgický kalendár

 • Pondelok 5. február: Sv. Agáty, panny a mučenice. Spomienka.
 • Utorok 6. február: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
 • Štvrtok 8. február: Sv. Jozefíny Bakhity, panny. Ľubovoľná spomienka. 10. svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.
 • Sobota 10. február: Sv. Školastiky, panny. Spomienka.
 • Nedeľa 11. február: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. 32. svetový deň chorých.


Oznamy

 • Zbierka na katolícke školstvo činila 840,-€. Pán nech požehná všetkých darcov.
 • Dátumy 1. svätých prijímaní a birmovky: ZŠ Spartakovská 4.5. o 10:00; ZŠ Vančurová 11.5. o 10:00; CŠ AM 25.5. o 10:00; Birmovka 19.5. o 10:30.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi bude v tomto týždni v STREDU o 18:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • V stredu po večernej sv. omši okolo 19:00 pozývame na faru záujemcov na stretnutie nad Svätým písmom, pre tých, ktorí majú záujem o jeho hlbšie poznanie a prežívanie a upevnenie svojho duchovného života.
 • Rekolekcia kňazov trnavského dekanátu sa bude konať vo štvrtok vo farnosti Brestovany so začiatkom sv. omše o 9:30.
 • Trnavské spoločenstvá Vás srdečne pozývajú na TT CHVÁLY už tento pondelok 5. februára o 19:00 do Jezuitského kostola. Chvály bude viesť spoločenstvo Prístav a zaznejú svedectvá o uzdravení identity a sexuality 4 ľudí z tímu medzinárodnej organizácie X-out-loud.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan