Oznamy, ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 12.2. – 18.2. 2024


Liturgický kalendár

 • Streda 14. február: POPOLCOVÁ STREDA. Deň pokánia, pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu v celej Cirkvi.
 • Nedeľa 18. február: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA.


Oznamy

 • Na Popolcovú stredu je deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst znamená, že je dovolené iba raz do dňa sa najesť dosýta (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Prísny pôst zaväzuje dospelých od 18. roku po začiatok 60. roku.
  Pôst od mäsitých pokrmov zaväzuje od 14. roku do konca života, s výnimkou chorých.
 • V stredu na Popolcovú stredu sväté omše ako obvykle o 16:00 a 18:00. Pozývame všetkých bez rozdielu aj deti s rodičmi na túto svätú omšu s udeľovaním kajúceho popola.
 • V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimky sú: nedeľa Laetare, slávnosti a sviatky.
 • Krížová cesta bude v Bazilike v piatok o 17:45 pred svätou omšou.
  Tradičná krížová cesta na Kalvárii bude v nedeľu o 15:00. Pozývame všetky trnavské spoločenstvá do spoločnej modlitby.
 • V piatok po večernej svätej omši pozývame všetkých osobitne birmovancov na moderovanú adoráciu, ktorú povedú študenti z Gymnázia Angely Merici.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 • KBS a Arcibbiskupský úrad v Trnave upozorňujú na nedovolené aktivity Kňazského bratstva sv. Pia X. na Slovensku, ktoré organizuje aj kňaz Jozef Hutta (abbé Jozef) rodák z Trnavy, ktorý bez súhlasu ordinára oslovuje veriacich, zvoláva ich a slávi pre nich predkoncilovú tridentskú liturgiu. Kto má takúto potrebu a záujem o účasť na eucharistickom slávení v mimoriadnej forme Rímskeho rítu nech využíva miesta a kňazov, právoplatne na to určených, ktorí rozvíjajú jednotu v katolíckej cirkvi, poslušnosť a lásku k Svätému Otcovi.
 • Dátumy 1. svätých prijímaní a birmovky: ZŠ Spartakovská 4.5. o 10:00; ZŠ Vančurová 11.5. o 10:00; CŠ AM 25.5. o 10:00; Birmovka 19.5. o 10:30.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • V stredu po večernej sv. omši okolo 19:00 pozývame na faru záujemcov na stretnutie nad Svätým písmom, pre tých, ktorí majú záujem o jeho hlbšie poznanie a prežívanie a upevnenie svojho duchovného života.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan