Oznamy, PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA, 19.2. – 25.2. 2024


Liturgický kalendár

 • Štvrtok 22. február: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA. Sviatok.
 • Nedeľa 25. február: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA.


Oznamy

 • Na sviatok Katedry sv. Petra je možnosť za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pre toho, kto navštívi katedrálny kostol a nábožne sa pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery.
 • V stredu po večernej sv. omši okolo 19:00 pozývame na faru záujemcov na stretnutie nad Svätým písmom, pre tých, ktorí majú záujem o jeho hlbšie poznanie a prežívanie a upevnenie svojho duchovného života.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši bude sa konať pobožnosť k sv. Šarbelovi Machlútovi za pomoc v ťažkostiach a chorobách, spojená s požehnaním jeho relikviou a pomazaním požehnaným olejom.
 • Krížová cesta sa v Bazilike koná v piatok o 17:45 pred svätou omšou.
  Tradičná krížová cesta na Kalvárii sa koná v nedeľu o 15:00. Pozývame všetky trnavské spoločenstvá do spoločnej modlitby.
 • V túto nedeľu sa koná zbierka na charitu. Ďakujem za vaše milodary a vyprosujeme požehnanie pre darcov.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • Dátumy 1. svätých prijímaní a birmovky: ZŠ Spartakovská 4.5. o 10:00; ZŠ Vančurová 11.5. o 10:00; CŠ AM 25.5. o 10:00; Birmovka 19.5. o 10:30.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan