Oznamy na VEĽKONOČNÚ NEDEĽU, 1.4. – 7.4. 2024


Liturgický kalendár

VEĽKONOČNÁ OKTÁVA
Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.


Oznamy

 • Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako v nedeľu okrem svätej omše o 9:00, ktorá nebude.
 • Dnes je veľkonočná farská ofera. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Dátumy 1. svätých prijímaní:
  4.5. (sobota) o 10:00 – Spartakovská ZŠ; 11.5. (sobota) o 10:00 – Vančurová ZŠ;
  25.5. (sobota) o 10:00 – Cirkevná škola Angely Merici
  Krst nepokrstených detí pred svätým prijímaním bude 1.5. o 18:00.
 • Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v nedeľu 19. mája o 10:30. Podmienkou je absolvovaná príprava.
 • Svätá omša pre deti s rodičmi, osobitne prvoprijímajúce deti, bude v tomto týždni v STREDU o 18:00.
 • Stretnutie nad Božím slovom v stredu na fare nebude.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Prosím birmovancov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny, aby sme si upresnili počet prihlásených.
 • Tak ako po minulé roky prebieha modlitbová 24-hodinová nepretržitá novéna k Božiemu Milosrdenstvu pred nedeľou Božieho milosrdenstva v zapísaných spoločenstvách a rodinách. Nepretržitou modlitbou korunky Božieho Milosrdenstva sa vznáša k Bohu volanie o milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
 • V nedeľu Božieho milosrdenstva bude v Bazilike o 15:00 modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu s úvahami a modlitbami pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ak by sa našlo spoločenstvo na hudobný doprovod, Pán to odmení.
 • V sobotu od 14:00 bude sa konať miništrantský futbalový turnaj v Mariánskej sále u jezuitov, na ktorý pozývame všetkých miništrantov.
 • Príprava snúbencov bude v 2. a 3. májový týždeň v pondelok a v stredu o 20:00 na fare. Snúbenci dostávajú certifikát o absolvovaní prípravy.
 • Z farnosti Trnava Mesto – Bazilika sv. Mikuláša sa organizuje autobus do Nitry na divadelné predstavenie Jozef a jeho zázračný farebný plášť 24.4.2024 o 18:30. Odchod 16:50 z Hlbokej ul. Pri Bazilike. Záujemcovia sa môžete nahlásiť v sákristii (meno priezvisko, tel. číslo mail.). Možnosť nahlásenia čo najskôr.
 • Úradné hodiny vo veľkonočný pondelku nebudú. V súrnych prípadoch volajte na mobil alebo príďte osobne po svätých omšiach.
 • Svoje milodary na kostol môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  ZVONČEK: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan