Oznamy, 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 6.5. – 12.5. 2024


Liturgický kalendár:

 • Štvrtok 9. máj: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
 • Nedeľa 12. máj: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. 58. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.


Oznamy

 • Májová pobožnosť litánií k Panne Márii bude 5 min. pred večernými svätými omšami.
 • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Obsahom sú prosby za úrodu. Môžu sa brať votívne sväté omše a vkladajú sa odpovedajúce prosby.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Pán nech žehná všetkých darcov.
 • Na sviatok Nanebovstúpenia Pána sú sväté omše ako cez týždeň.
 • 1. sväté prijímanie deti ZŠ Vančurova bude v sobotu o 10:00. Spoveď detí, rodičov a príbuzných bude v piatok od 15:00.
 • Prvoprijímajúce a ostatné deti s rodičmi pozývame na svätú omšu vo štvrtok o 18:30 namiesto stredy.
 • V piatok začína Novéna k Duchu Svätému, ktorú sa modlíme po večerných svätých omšiach.
 • Stretnutie nad Božím slovom bude vo štvrtok na fare po sv. omši o 19:45.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Prosím birmovancov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny, aby sme si upresnili počet prihlásených. Tiež prosím o krátke osobné stretnutie s každým birmovancom po svätých omšiach v piatok. Obsahom bude predstavenie sa (meno, priezvisko, birmovné meno s motiváciou, nejaké otázky z katechizmu). V piatok bude aj stretnutie s ich rodičmi a birmovnými rodičmi a 1. nácvik na birmovku.
 • Príprava snúbencov bude v 2. a 3. májový týždeň v pondelok a v stredu o 20:00 na fare. Snúbenci dostávajú certifikát o absolvovaní prípravy.
 • Na budúcu nedeľu 12. 5. bude púť do Modranky. Sv. omša tam začína o 10:30, odchod od baziliky bude o 9:00. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.
 • Púť zdravotníkov sa uskutoční v nedeľu 2. júna 2024 od 8.30 v Lurdskej jaskyni na Hlbokej ulici. Prosíme záujmové skupiny, aby sa nám nahlásili. Viac informácií na nástenke.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan