Oznamy, 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 13.5. – 19.5. 2024


Liturgický kalendár

 • Pondelok 13. máj: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej. Ľubovoľná spomienka.
 • Utorok 14. máj: SV. MATEJA, APOŠTOLA. Sviatok.
 • Štvrtok 16. máj: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Spomienka.
 • Nedeľa 19. máj: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO. Slávnosť.


Oznamy

 • Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédia. Ďakujeme všetkým darcom.
 • Májová pobožnosť litánií k Panne Márii bude 5 min. pred večernými svätými omšami.
 • Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Obsahom sú prosby Za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. Môžu sa brať príslušné omšové formuláre.
 • Novénu k Duchu Svätému sa modlíme po večerných svätých omšiach.
 • Vysluhovanie sviatosti birmovania bude na budúcu nedeľu o 10:30.
 • V nedeľu svätá omša o 9:00 bude slovenská, aby jej využitím bolo na farskej svätej omši viac miesta pre birmovancov a ich rodiny.
 • Spoveď birmovancov, ich rodičov a príbuzných bude v sobotu od 15:00.
 • 2. nácvik na birmovku bude vo štvrtok po svätej omši o 19:15.
 • Svätá omša pre birmovancov s následnou moderovanou adoráciou bude v piatok o 18:30.
 • Pozývame vás na tradičné stretnutie „Pocta sv. Jánovi Pavlovi II.“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok o 16:30 na Univerzitnom námestí pred katedrálou pri jeho soche.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce a iné deti spolu s rodičmi bude v stredu o 18:00.
 • Rekolekcia kňazov Trnavského dekanátu bude vo štvrtok v kostole v Páci o 9:30.
 • Stretnutie nad Božím slovom bude vo štvrtok na fare po sv. omši o 19:15.
 • Príprava snúbencov bude v 2. a 3. májový týždeň v pondelok a v stredu o 20:00 na fare. Snúbenci dostávajú certifikát o absolvovaní prípravy.
 • V nedeľu 19.5. o 20:00 vás pozývame na duchovný koncert Velikáni organovej hudby, pri ktorom zaznejú aj dve omšové diela Mikuláša Schneidera Trnavského. Viac informácii na plagáte.
 • V túto nedeľu 12.5. sa koná púť do Modranky s odchodom od Baziliky o 9:00.
 • V nedeľu 2.6. sa uskutoční celomestská Eucharistická procesia pri príležitosti slávnosti Božieho Tela so začiatkom svätej omše 9:30 v Katedrálnom chráme. Sväté omše v Bazilike budú len 7:30 a večer o 18:30. Ostatné sa rušia.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan