Oznamy, 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 29.4. – 5.5. 2024


Liturgický kalendár

 • Pondelok 29. apríl: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
 • Streda 1. máj: Sv. Jozefa, robotníka. Ľubovoľná spomienka.
 • Štvrtok 2. máj: Sv. atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
 • Piatok 3. máj: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV. Sviatok. Prvý piatok v mesiaci.
 • Sobota 4. máj: Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
 • Nedeľa 5. máj: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.


Oznamy

 • Zbierka na seminár činila 1857,-€. Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Krst nepokrstených detí pred svätým prijímaním bude 1.5. o 18:00.
 • Svätá omša pre deti s rodičmi, osobitne prvoprijímajúce deti, bude v STREDU o 18:00.
 • 2. nácvik na sväté prijímanie detí ZŠ Spartakovská bude v utorok o 17:00.
 • 1. sväté prijímanie deti ZŠ Spartakovská bude v sobotu o 10:00. Spoveď detí, rodičov a príbuzných bude v piatok od 15:00.
 • Prvý piatok mesiaci spovedá sa ako obvykle aj chorých v domácnostiach.
 • Celonočná adorácia končí v sobotu o 9:00 kvôli svätému prijímaniu detí. Fatimská pobožnosť na 1. sobotu bude večer o 17:45.
 • Stretnutie nad Božím slovom bude vo štvrtok na fare po sv. omši o 19:15.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Prosím birmovancov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny, aby sme si upresnili počet prihlásených. Tiež prosím o krátke osobné stretnutie s každým birmovancom po svätých omšiach v piatok. Obsahom bude predstavenie sa (meno, priezvisko, birmovné meno s motiváciou, nejaké otázky z katechizmu).
 • Príprava snúbencov bude v 2. a 3. májový týždeň v pondelok a v stredu o 20:00 na fare. Snúbenci dostávajú certifikát o absolvovaní prípravy.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan