Oznamy, 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 15.4. – 21.4. 2024


Liturgický kalendár

 • Nedeľa 21. apríl: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA.


Oznamy

 • Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriacemu, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, sa za obvyklých podmienok udeľujú úplné odpustky.
  Počas tohto týždňa je možné zobrať formulár sv. omše Za povolania na kňazský stav alebo Za povolania k rehoľnému životu.
  Do spoločných modlitieb treba vložiť úmysel za duchovné povolania.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Dátumy 1. svätých prijímaní:
  4.5. (sobota) o 10:00 – Spartakovská ZŠ; 11.5. (sobota) o 10:00 – Vančurová ZŠ; 25.5. (sobota) o 10:00 – Cirkevná škola Angely Merici
 • Krst nepokrstených detí pred svätým prijímaním bude 1.5. o 18:00; príprava na krst bude vo štvrtok 25.4. o 17:00 na fare.
 • Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v nedeľu 19. mája o 10:30. Podmienkou je absolvovaná príprava a preskúšanie zo základných vedomostí.
 • Svätá omša pre deti s rodičmi, osobitne prvoprijímajúce deti, bude v tomto týždni v STREDU o 18:00. Pripomínam, aby sa deti učili s katechétmi, ale aj rodičmi otázky a mali základné vedomosti potrebné na prijatie sviatosti úmerné ich veku a schopnosti. A predovšetkým úprimný vzťah k Pánu Ježišovi vo sviatosti Oltárnej, s ktorým sa stretávame vo svätej omši.
 • Stretnutie nad Božím slovom vo štvrtok na fare po sv. omši o 19:15.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Prosím birmovancov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny, aby sme si upresnili počet prihlásených.
 • Príprava snúbencov bude v 2. a 3. májový týždeň v pondelok a v stredu o 20:00 na fare. Snúbenci dostávajú certifikát o absolvovaní prípravy.
 • Srdečne vás pozývame na veľkonočný koncert speváckeho zboru Voci allegre. Dramaturgia koncertu zachytáva udalosti okolo Kristovho ukrižovania a zmŕtvychvstania. Koncert je v sobotu 20.4. o 20:00, polovica dobrovoľného vstupného pôjde na obnovu Baziliky.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan