Oznamy, TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 20.11. – 26.11. 2023


Liturgický kalendár

 • Utorok 21. november: Obetovanie Panny Márie. Spomienka.
 • Streda 22. november: Sv. Cecílie, panny a mučenice. Spomienka.
 • Piatok 24. november: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, vietnamských mučeníkov. Spomienka.
 • Nedeľa 26. november: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA A ZEME.


Oznamy

 • Zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v nedeľu Krista Kráľa bude po svätých omšiach. Pri tomto zasvätení je možnosť za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • V nedeľu Krista Kráľa sa koná 38. svetový deň mládeže.
 • V dňoch od 20. do 26. novembra sa koná Týždeň Cirkvi pre mládež. Je to týždeň, kedy sa Cirkev viac venuje mladým. Zapojme sa v tomto týždni aj do osobitných modlitieb za mládež. Viac informácii na web stránke https://svetovednimladeze.sk/tyzden-cirkvi-pre-mladez/
 • DO 21.11. PREBIEHA TRNAVSKÁ NOVÉNA PRED SVIATKOM OBETOVANIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. 9-dňová pobožnosť sa koná z vďaky za záchranu Mesta Trnava. Každý rok prichádzajú tisíce veriacich z celého okolia Trnavy do Baziliky sv. Mikuláša uctiť si milostivý obraz Panny Márie, ktorý podľa svedectiev krvou a slzami ochránil Trnavčanov od tureckých vpádov v r.1663, ako aj pred šíriacou sa morovou epidémiou v r.1710.
  Program Trnavskej novény je na nástenke.
 • Slávnostné ukončenie Novény bude v utorok 21.11. pri svätej omši o 18:00.
 • Sväté omše do UTORKA v Bazilike sú: 6:30, 8:00, 10:00, 16:00 a hlavná za účasti o. arcibiskupa a slávnostných kazateľov o 18:00.
 • Celosvetová kampaň Červená streda, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, spojená s modlitbami za prenasledovaných kresťanov, sa uskutoční 22. novembra. V ten deň sa významné stavby a diecézne chrámy vysvietia červenou farbou, ktorá symbolizuje krv mučeníkov. Viac informácii na stránke www.cervenastreda.sk.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi aj ostatné deti bude V STREDU o 18:00.
 • Svätá omša pre birmovancov a mladých bude v piatok o 18:30. Stretnutia v skupinkách na fare od 17:00 alebo po dohode s katechétmi.
 • Vo finančnej zbierke Boj proti hladu sa vo Farnosti sv. Mikuláša a Katedrále sv. Jána Krstiteľa vyzbieralo 2891 €. Vincentínska rodina Slovenska vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom!
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.
 • Sv. omša za zosnulého Jozefa Slamku, bývalého dekana, bude v stredu 22.11. o 7:30 v katedrále sv. Jána Krstiteľa.


Jozef Gallovič, farár – dekan