Oznamy, TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA A ZEME, 27.11. – 3.12. 2023


Liturgický kalendár

 • Štvrtok 30. november: SV. ONDREJA, APOŠTOLA. Sviatok.
 • Piatok 1. december: Prvý piatok v mesiaci.
 • Sobota 2. december: Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
 • Nedeľa 3. december: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA.


Oznamy

 • Budúcou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a zároveň je to čas, v ktorom sa ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V adventnom období sa používa organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo plnej radosti slávnosti Narodenia Pána.
 • Na 1. adventnú nedeľu sa na úvod svätých omší požehnáva adventný veniec. Môžete si doniesť aj svoje rodinné adventné vence na požehnanie.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Srdečne ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi aj ostatné deti bude V STREDU o 18:00.
 • Svätá omša pre birmovancov a mladých bude v piatok o 18:30. Stretnutia v skupinkách na fare od 17:00 alebo po dohode s katechétmi.
 • Komisia pre mládež našej arcidiecézy organizuje Mládežnícky ples 27.1.2024, na ktorý ste pozvaní všetci vo veku od 16 do 35 rokov. Ples sa bude konať vo Dvorníkoch.
  Viac informácií a možnosť ako sa prihlásiť sa dočítate na plagáte alebo sociálnych sieťach Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy 
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Jozef Gallovič, farár – dekan