Oznamy na 1. adventnú nedeľu, 4.12. – 10.12. 2023


Liturgický kalendár

 • Streda 6. december: SV. MIKULÁŠA, BISKUPA. SLÁVNOSŤ TITULU FARSKÉHO CHRÁMU.
 • Štvrtok 7. december: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Výročný deň smrti Božieho služobníka Michala Buzalku, biskupa (1961).
 • Piatok 8. december : NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
 • Nedeľa 10. december: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA.


Oznamy

 • Dnešnou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a zároveň je to čas, v ktorom sa ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V adventnom období sa používa organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo plnej radosti slávnosti Narodenia Pána.
 • V adventných dňoch sa v Bazilike z úcty k Panne Márii budú slúžiť od pondelku do piatku rorátne sväté omše o 6:00 .
 • V dnešnú nedeľu je zbierka na charitu. Srdečne ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi aj ostatné deti bude V STREDU o 18:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • Predvianočná spoveď s výpomocou kňazov bude na 3. adventnú nedeľu 17.12. a v sobotu 23.12. od 16:30 do 19:00.
 • Spovedanie starých a chorých v domácnostiach pred Vianocami môžete nahlásiť v sakristii (meno, priezvisko, adresa a tel. kontakt). Spovedať sa bude v týždni pred 4. adventnou nedeľou.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan