Oznamy, TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 6.11. – 12.11. 2023


Liturgický kalendár

 • Štvrtok 9. november: VÝROČIE LATERÁNSKEJ BAZILIKY. Sviatok.
 • Piatok 10. november: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Sobota 11. november: Sv. Martina z Tours, biskupa. Spomienka.
 • Nedeľa 12. november: TRIDSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • Vigília Trnavskej novény začína na budúcu nedeľu. Večerná svätá omša bude o 17:00 pre rodiny s deťmi, ktoré srdečne pozývame. Po svätej omši sa uskutoční detská procesia s obrazom Trnavskej Panny Márie so sviečkami a lampiónmi. Prosíme deti a rodičov, aby si ich doniesli. Program Trnavskej novény máte na plagátoch.
 • V pondelok bude poklona Sviatosti oltárnej od 10:00 do svätej omše o 16:00.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi aj ostatné deti bude V STREDU o 18:00. Deti si môžu v sakristii zobrať kartičky na pečiatky potvrdzujúce účasť na svätej omši.
 • Svätá omša pre birmovancov a mladých bude v piatok o 18:30. Stretnutia v skupinkách na fare od 17:00 alebo po dohode s katechétmi.
 • Centrum pomoci pre rodinu organizuje ďalší ročník misijného bazáru, ktorý bude 2. a 3. decembra. Prosíme o darovanie veci a to najmä elektroniku, dekoračné predmety, predmety do domácností, bielu techniku, hračky a všetko použiteľné. Oblečenie prosíme nenosiť. Adresa: Štefániková 46, Trnava.
 • Centrum pomoci pre rodinu pozýva na predvianočný koncert Moniky Ližbetinovej, ktorý sa uskutoční 9. decembra 2023 o 19:00 v Mariánskej sále (Františkánska 33A) pri jezuitoch.
 • Dobrá novina eRko pozýva do koledovania detí počas vianočných sviatkov. Kontakt: Miroslava Selecká, tel. č.: 0908183410 alebo e-mail:dn@erko.sk.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Jozef Gallovič, farár – dekan