Oznamy, TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 23.1. – 29.1. 2023


Liturgický kalendár

 • Utorok 24. január: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Streda 25. január: OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA. Sviatok.
 • Štvrtok 26. január: Sv. Timoteja a Títa, biskupov. Spomienka.
 • Piatok 27. január: Sv. Angely merici, panny. Ľubovoľná spomienka.
 • Sobota 28. január: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Nedeľa 29. január: ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi bude v tomto týždni v STREDU o 16:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • Osobitne pozývam na tieto sväté omše deti a žiakov zo Spartakovskej školy, kde nemajú plnohodnotné vyučovanie náboženskej výchovy kvôli dlhodobej práceneschopnosti učiteľa náboženstva. Birmovanci nech sa prihlásia do skupinky u pána kaplána. Deti u iných katechétov, ktorých prosím v tom o pomoc.
 • Termíny 1. svätých prijímaní: – ZŠ Vančurová v sobotu 6.5.2023 o 13:00 (zmena!!!); – CZŠ AM v nedeľu 7.5.2023 o 10:30; – ZŠ Spartakovská v sobotu 13.5.2023 o 10:00;
 • Termín birmovky: v nedeľu 28.5.2023 o 10:30.
 • Na budúcu sobotu 28.1.2023 sa v Bazilike sv. Mikuláša večer o 20:00 uskutoční novoročný koncert speváckeho zboru TECHNIK AKADEMIK, spoločne s ukrajinským zborom, orchestrom a sólistami opery CHARKOV. Zaznejú diela duchovno – liturgického charakteru. Hlavným dirigentom bude zbormajster SND Pavel Procházka, ukrajinský zbor diriguje Dmitrij Morozov, ktorý nedávno vystupoval v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a koncertuje po celom svete.
 • Pri príležitosti sviatku sv. Angely Merici  žiaci Gymnázia Angely Merici vás pozývajú na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v nedeľu 29.1.2023 o 16:30. Stretnete sa aj s hovoreným slovom s myšlienkami sv. Angely Merici, zároveň prepojené aj s básňami, spevmi a skladbami žiakov a doplnené o výstavu umeleckých diel.
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V modlitbách veriacich vsúvame prosby za jednotu kresťanov. Ekumenická pobožnosť s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločenstiev je v túto nedeľu 22.1.2023 v kostole sv. Anny o 10:00, ktorá bude vysielaná RTVS. Pozývame vás na túto pobožnosť a k modlitbám.
 • Svoje milodary na opravu fary a opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty. Srdečné Pán Boh odplať a Boh nech žehná všetkých darcov:
  ZVONČEK (fara+ kostoly): SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan