Oznamy, DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 16.1. – 22.1. 2023


Liturgický kalendár

 • Utorok 17. január: Sv. Antona, opáta. Spomienka.
 • Sobota 21. január: Sv. Agnesy, panny a mučenice. Spomienka.
 • Nedeľa 22. január: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA.


Oznamy

 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi bude v tomto týždni vo ŠTVRTOK o 16:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • Osobitne pozývam na tieto sväté omše deti a žiakov zo Spartakovskej školy, kde nemajú plnohodnotné vyučovanie náboženskej výchovy kvôli dlhodobej práceneschopnosti učiteľa náboženstva. Birmovanci nech sa prihlásia do skupinky u pána kaplána. Deti u iných katechétov, ktorých prosím v tom o pomoc.
 • Tiež hľadáme voľného učiteľa náboženstva aspoň na dočasný zástup.
 • V dnešnú nedeľu 15.1. pri svätých omšiach po dohode s organistami bude účinkovať duo sakrálnej hudby umelcov Xenia a Nikolaj, po svätých omšiach bude nasledovať ich krátky koncert s prosbou o podporu.
 • Arcibiskupský úrad v Trnave v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a RKCMBF UK organizuje dňa 21. januára 2023 (sobota) KURZ LEKTOROV. Dátum kurzu lektorov: 21. januára 2023 o 8.30 h začíname svätou omšou, končíme približne o 15.00 h. Miesto: Priestory Arcibiskupského úradu v Trnave, Jána Hollého 10. Obed nie je zabezpečený, bude vyhradená obedná prestávka s možnosťou ísť si do mesta niečo si kúpiť. Príspevok je 5€ (káva, voda,…). Súčasťou bude ranná svätá omša a prednáškové bloky teoretickej i praktickej povahy biblistu (Jozef Jančovič), liturgistu (Vladimír Kiš) a odborníčky z Katolíckeho biblického diela (pani Žilineková). Pozvaní sú všetci laici (prípadne aj zasvätení). Nejde o prípravu na prijatie ministéria lektorátu, ale o kurz pre tých, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť v chrámoch ako lektori Božieho slova počas liturgie. Na záver stretnutia každý dostane diplom od Katolíckeho biblického diela. Záujemcovia nech sa prihlásia cez e-mail na plagáte (kurzlektorov@abu.sk)
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenická pobožnosť s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločenstiev bude v nedeľu 22.1.2023 v kostole sv. Anny o 10:00, ktorá bude vysielaná RTVS. Pozývame vás na túto pobožnosť a k modlitbám. Účasť na tejto pobožnosti nenahrádza účasť na svätej omši.
 • Svoje milodary na opravu fary a opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty. Srdečné Pán Boh odplať a Boh nech žehná všetkých darcov:
  ZVONČEK (fara+ kostoly): SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan