Oznamy, ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 30.1. – 5.2. 2023


Liturgický kalendár

 • Utorok 31. január: Sv. Jána Bosca, kňaza. Spomienka.
 • Štvrtok 2. február: OBETOVANIE PÁNA. Sviatok. Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. 27. svetový deň zasväteného života.
 • Piatok 3. február: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Ľubovoľná spomienka.
 • Sobota 4. február: Panny Márie v sobotu. Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
 • Nedeľa 5. február: PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • Na sviatok Obetovania Pána vo štvrtok (aspoň pred hlavnou omšou) sa bude konať obrad požehnania sviec a procesia, preto si ich nezabudnite doniesť.
 • Pri spomienke na sv. Blažeja sa po sv. omši koná požehnanie hrdla.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi bude v tomto týždni vo ŠTVRTOK o 16:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • Vyučovanie náboženstva na Spartakovskej škole bude už plnohodnotne zastúpené katechétmi s kánonickou misiou. Birmovanci zo Spartakovskej školy budú mať tiež stretnutia v skupinke na fare v piatok o 17:00 s katechétkou.
 • Termíny 1. svätých prijímaní: – ZŠ Vančurová v sobotu 6.5.2023 o 13:00 (zmena!!!); – CZŠ AM v nedeľu 7.5.2023 o 10:30; – ZŠ Spartakovská v sobotu 13.5.2023 o 10:00;
 • Termín birmovky: v nedeľu 28.5.2023 o 10:30.
 • 24 hodinový ruženec za Slovensko bude prebiehať v našej farnosti v Kaplnke Trnavskej Panny Márie 13.2. v pondelok od polnoci do polnoci. Úmyslom modlitieb je odprosenie a odčiňovanie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na jej úmysly a za obrátenie hriešnikov. Prosím, aby sa do modlitby zapojili aj miestni veriaci, ružencové spoločenstvá, modlitbové spoločenstvá, zasvätené osoby a pomodlili sa ruženec a iné modlitby počas jednej hodiny.
 • Fašiangové posedenie trnavských spoločenstiev bude 11.2.2023 o 19:00 v priestoroch Trnavskej univerzity. Viac informácii nájdete na nástenke.
 • Svoje milodary na opravu fary a opravu Baziliky môžete dávať aj do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty. Srdečné Pán Boh odplať a Boh nech žehná všetkých darcov:
  ZVONČEK (fara+ kostoly): SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan