Oznamy na 4. adventnú nedeľu, 25.12. – 31.12. 2023


Liturgický kalendár

 • Pondelok 25. december: NARODENIA PÁNA. Slávnosť.
 • Utorok 26. december: SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA. Sviatok. 2. sviatok vianočný.
 • Streda 27. december: SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU. Sviatok.
 • Štvrtok 28. december: SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV. Sviatok.
 • Sobota 30. december: Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána. Výročný deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu. Výročný deň zriadenia Trnavskej arcidiecézy (1977).
 • Nedeľa 31. december: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA. Sviatok. Sv. Silvestra.


Oznamy

 • Dnes, z nedele na pondelok, bude polnočná sv. omša zo slávnosti Narodenia Pána.
 • Pri všetkých sv. omšiach na Narodenie Pána pri speve Vyznania viery, pri slovách „a mocou D. Svätého vzal si telo z Márie Panny“, pokľakneme na obe kolená.
 • Sväté omše na Narodenie Pána a na sviatok sv. Štefana sú ako v nedeľu.
 • V čase prázdnin cez týždeň sväté omše o 16:00 nebudú. V stredu sme ponechali sv. omšu o 18:00. V sobotu bude svätá omša o 10:00 a o 18:30.
 • Na budúcu nedeľu, na sviatok Svätej Rodiny počas svätej omše si manželia môžu obnoviť svoj manželský súhlas.
 • Ďakovná pobožnosť na konci občianskeho roka 31.12. bude v Bazilike na budúcu nedeľu o 16:00, sv. omša o 18:30 už nebude.
  V ten deň 31.12. je možnosť získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok: kto sa v kostole zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve Teba, Bože, chválime a poďakuje sa za všetky dobrodenia, ktoré dostal v priebehu končiaceho sa roka.
 • Na Narodenie Pána sa koná vianočná farská ofera.
 • Požehnanie detí pri jasličkách bude na Narodenie Pána po sv. omši o 10:30. Deti budú mať priestor pri jasličkách – betleheme predniesť Ježiškovi svoje básne a piesne a mu zavinšovať – privítať ho.
 • Kto chce prijať koledníkov Dobrej noviny, môže sa zapísať do hárku vzadu v kostole.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan