Oznamy na 1. nedeľu po Narodení Pána, Sviatok SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, 1.1. – 7.1. 2024


Liturgícký kalendár

 • Pondelok 1. január: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY. Slávnosť. Prikázaný sviatok. 57. svetový deň pokoja.
 • Utorok 2. január: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi. Spomienka.
 • Streda 3. január: Najsvätejšieho mena Ježiš. Ľubovoľná spomienka.
 • Štvrtok 4. január: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
 • Piatok 5. január: Prvý piatok v mesiaci. Večerná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • Sobota 6. január: ZJAVENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok. 1. sobota v mesiaci.
 • Nedeľa 7. január: 2. nedeľa po Narodení Pána – Sviatok KRSTU PÁNA. Koniec vianočného obdobia.


Oznamy

 • Na Silvestra pred pol nocou o 23:30 bude vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu a o pol noci bude slávnostné požehnanie.
 • V pondelok aj v sobotu sú sv. omše ako v nedeľu.
 • V čase prázdnin cez týždeň sväté omše o 16:00 nebudú. V stredu sme ponechali sv. omšu o 18:00. Na prvý piatok bude sv. omša aj o 16:00.
 • V pondelok na začiatku nového roka, pri vzývaní Ducha Svätého – recitovaní alebo spievaní hymnu Príď Duchu Svätý, tvorivý, je možnosť za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Pri svätých omšiach na slávnosť Zjavenia Pána je slávnostné ohlásenie dňa Veľkej noci a pohyblivých sviatkov.
 • Na slávnosť Zjavenia Pána sa požehnáva voda, soľ, krieda a tymián. Môžete si doniesť nádoby na posvätenú vodu do vašich domovov.
 • Na Prvý piatok sa spovedá ako obvykle. Po večernej sv. omši bude celonočná adorácia. Prosím ochotných adorátorov, aby sa zapísali na hodiny poklony.
 • V prvopiatkovom týždni sa koná zbierka trvanlivých potravín. Poďakovanie všetkým darcom, ktorí spolupracujú na tomto charitatívnom diele vyjadruje aj otec arcibiskup Mons. Ján Orosch a riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Ing. Miroslav Dzurech.
 • Pobožnosť Fatimskej soboty bude v sobotu 6.1. o 17:30.
 • Benefičný Trojkráľový koncert na podporu obnovy fasády Baziliky sa uskutoční v nedeľu 7.1.2024 o 16:00 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Účinkuje zbor a orchester RKC hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave o.z., „SCNEIDEROVCI“.
 • Koledníci Dobrej noviny budú chodiť do prihlásených rodín v sobotu 6.1.2024.
 • Katarínkovci pozývajú 6. januára 2024 o 13.00 – 16.00 na podujatie Traja králi na Katarínke. V programe bude aj svätá omša s požehnaním trojkráľovej vody o 14.00, živý betlehem a výstup do veže. Akcia sa koná pri príležitosti 800 rokov od prvých jasličiek a 30 rokov projektu Katarínka. 
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan