Oznamy na 3. adventnú nedeľu, 18.12. – 24.12. 2023


Liturgický kalendár

 • Nedeľa 24. december: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA. Štedrý deň.


Oznamy

 • V adventných dňoch sa v Bazilike z úcty k Panne Márii slúžia od pondelku do piatku sväté omše o 6:00 .
 • Na 4. adventnú nedeľu večerná svätá omša o 18:30 nebude, ale až polnočná o 24:00 zo slávnosti Narodenia Pána.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi aj ostatné deti bude V STREDU o 18:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30.
 • Predvianočná spoveď s výpomocou kňazov bude na 3. adventnú nedeľu 17.12. a v sobotu pred 4. adventnou nedeľou 23.12. od 16:30 do 19:00.
 • Spovedanie starých a chorých v domácnostiach pred Vianocami môžete nahlásiť v sakristii (meno, priezvisko, adresa a tel. kontakt). Spovedať sa bude v týždni pred 4. adventnou nedeľou.
 • Informujeme vás o poskytovaní duchovnej starostlivosti v lôžkových zdravotníckych zariadeniach – nemocniciach Trnavskej  arcidiecézy:
  DUCHOVNÁ SPRÁVA FAKULTNEJ NEMOCNICE V TRNAVE:
  web:  nemocnicatrnava.fara.sk ; e-mail: duchovnasluzbatt(at)gmail.com; tel.: +421 910 852 005; duchovný správca nemocnice: Vdp. Mgr. Rudolf Kopinec, biskupský vikár, duchovný správca -nemocničný kaplán a rektor kaplnky; Vdp. Mgr. Mário Račko, nemocničný kaplán a vicerektor kaplnky. V mestách Piešťany, Trnava a Dunajská Streda majú svojich vlastných nemocničných kaplánov a duchovné správy nemocníc. V nemocniciach Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Galanta a Komárno, je duchovná starostlivosť poskytovaná veriacim duchovnými otcami z ich vlastných farností, prípadne po dohode s miestnymi kňazmi v sídlach dekanátov.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan