Oznamy na 2. adventnú nedeľu v cezročnom období, 11.12. – 17.12. 2023


Liturgický kalendár

 • Streda 13. december: Sv. Lucie, panny a mučenice. Spomienka.
 • Štvrtok 14. december: Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
 • Nedeľa 17. december: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – Nedeľa Gaudete.


Oznamy

 • V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Obsahom zimných kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Možná je kajúca pobožnosť a omšový formulár Za zachovanie pokoja a spravodlivosti alebo Za rodinu.
 • V adventných dňoch sa v Bazilike z úcty k Panne Márii budú slúžiť od pondelku do piatku rorátne sväté omše o 6:00 .
 • V sobotu 9. decembra 2023 sa uskutočnilo vyslanie koledníkov z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy v bratislavskom Kostole Svätej rodiny (Petržalka).
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi aj ostatné deti bude V STREDU o 18:00.
 • Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30. Pred ňou o 17:00 stretnutia v skupinkách na fare.
 • V piatok po večernej sv. omši bude moderovaná adorácia, ktorú bude viesť spevácky zbor Resurexit z Gymnázia sv. Angely Merici.
 • Predvianočná spoveď s výpomocou kňazov bude na 3. adventnú nedeľu 17.12. a v sobotu pred 4. adventnou nedeľou 23.12. od 16:30 do 19:00.
 • Spovedanie starých a chorých v domácnostiach pred Vianocami môžete nahlásiť v sakristii (meno, priezvisko, adresa a tel. kontakt). Spovedať sa bude v týždni pred 4. adventnou nedeľou.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan