Oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána – Sviatok KRSTU PÁNA, 8.1. – 14.1. 2024


Liturgický kalendár

 • Nedeľa 14. január: 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie.
 • Sväté omše cez týždeň v Bazilike sú o 16:00 a 18:30. V stredu o 18:00 pre prvoprijímajúce a iné deti spolu s rodičmi.
 • Vo štvrtok bude kňazská rekolekcia kňazov Trnavského dekanátu vo farnosti Bohdanovce nad Trnavou so začiatkom sv. omše vo farskom kostole o 9:30.
 • V stredu po večernej sv. omši okolo 19:15 pozývame na faru záujemcov na stretnutie nad Svätým písmom, pre tých, ktorí majú záujem o jeho hlbšie poznanie a prežívanie a upevnenie svojho duchovného života.
 • Benefičný Trojkráľový koncert na podporu obnovy fasády Baziliky sa koná v túto nedeľu 7.1.2024 o 16:00 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Účinkuje zbor a orchester RKC hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave o.z., „SCNEIDEROVCI“.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  BAZILIKA: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Mgr. Jozef Gallovič, farár – dekan