Oznamy, DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 23.10. – 29.10. 2023


Liturgický kalendár

 • Sobota 28. október: SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV. Sviatok.
 • Nedeľa 29. október: TRIDSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ.


Oznamy

 • Dnes je zbierka na misie. Pán nech požehnáva všetkých darcov.
 • Na budúci týždeň v noci zo soboty na nedeľu, z 28. na 29. októbra, sa mení letný čas (hodiny sa posúvajú o hodinu dozadu, o 3:00 na 2:00 – spíme o hodinu dlhšie).
 • V pondelok bude poklona Sviatosti oltárnej od 10:00 do svätej omše o 16:00.
 • Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi aj ostatné deti bude v stredu o 18:00. Deti si môžu po svätej omši v sakristii zobrať kartičky na pečiatky potvrdzujúce účasť na svätej omši.
 • Úradné hodiny v stredu popoludní zmenené: od 15:45 do 17:15.
 • Svätá omša pre birmovancov a mladých bude v piatok o 18:30. Stretnutia v skupinkách na fare od 17:00 alebo po dohode s katechétmi.
 • Slovenský dohovor za rodinu organizuje zbierku oblečenia, trvanlivých potravín, čistiacich prostriedkov a pod. pre Inštitút Krista Kráľa v Žakovciach. Veci môžete doniesť v utorok 24.10. v čase od 18:15 do 18:45 k Penziónu Saint Michael na Jeruzalemskej ulici 41.
 • Október je mesiacom posvätného ruženca, ktorý je napriek mariánskemu charakteru kristocentrickou modlitbou. S ružencom vstupuje kresťanský ľud do Máriinej školy, aby sa dal voviesť do kontemplácie krásy Kristovej tváre a zakúšania hĺbky jeho lásky. Prostredníctvom ruženca získavajú veriaci množstvo milostí.
  Modlitba sv. ruženca bude toho týždňa začínať pred svätou omšou o 18:00, v stredu 17:30 (deti sa môžu pripojiť) so spevom medzi desiatkami. Bolo by dobré, keby sa predmodlievalo pred oltárom .
 • Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý: 1. sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec v kostole, v kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich; 2. keď sa pripojí k modlitbe spolu so Svätým Otcom prostredníctvom televíznych alebo rozhlasových prenosov; 3. pri slovnej modlitbe pripojí sa nábožné rozjímanie o tajomstvách; 4. pri verejnom recitovaní sa tajomstvá vyslovia podľa schváleného zvyku. V ostatných prípadoch sa udeľuje čiastočný odpustok.
 • Svoje milodary na opravu Baziliky a fary môžete dávať do pokladničiek pri návšteve kostola alebo na uvedené farské účty:
  FARNOSŤ: SK41 0900 0000 0000 4553 5527
  OPRAVA BAZILIKY: SK75 0900 0000 0002 8669 2144
  Darcovia nad 500,-€ dostávajú na pamiatku dar – zlatý medailónik Panny Márie Trnavskej a môžu sa ohlásiť v sakristii.
  Srdečne všetkým ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov svojimi milosťami.


Jozef Gallovič, farár – dekan